หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สมาชิก | บริการ | เว็บบอร์ด | คอร์สเรียน | ประกาศห้องว่าง | ประกาศขายสินค้าและบริการ | เว็บเพื่อนบ้าน | หน่วยงานราชการ | คำถามพบบ่อย | ติดต่อเรา
 สมาชิก

  สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน

Username

Password

เทคนิค-คำแนะนำ

การทำบัตรแสดงตนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ NSW Photo Card

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ด้วยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ จากคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ทำหนังสือเดินทางสญูหายเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแนะนำให้ผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และไม่มีเอกสารแสดงตนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เช่น ใบขับขี่ ไปทำบัตรแสดงตนของรัฐ (New South Wales Photo Card) เพื่อที่ท่านไม่ต้องนำหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา โดยบัตรแสดงตนดังกล่าว สามารถใช้ได้ อาทิ เพื่อรับหรือส่งจดหมายจากต่างประเทศ เปิดบัญชีธนาคาร และเพื่อเข้าไปในสถานที่ที่ต้องใช้เอกสารแสดงตน เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้ขอทำบัตรแสดงตนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales Photo Card)

1. เป็นบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
3. ไม่มีใบขับขี่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือบัตแสดงอายุ (หากต้องการทำบัตรแสดงตนแต่มีใบขับขี่หรือใบแสดงอายุแล้ว ต้องคืนใบขับขี้หรือใบแสดงอายุก่อน)


เอกสารสำหรับการขอทำบัตรแสดงตนของรัฐนิวเซาท์เวลส์

1. เอกสารตัวจริงต่างๆ อาทิ หนังสือเดินทาง ใบเกิด บัตรประจำตัวประชาชน โดยต้องมีชื่อและที่อยู่ของตนเองปรากฎบนเอกสารนั้นๆ
2. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรแสดงตน 41.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

อนึ่ง บัตรแสดงตนดังกล่าวสามารถใช้แทนบัตรแสดงอายุ (Prove of Age Card) ซึ่งใช้เป็นเอกสารที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้ได้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เท่านั้น

ผู้ที่สนใจทำบัตรแสดงตนฯ สามารถติดต่อ Road and Trafic Authority, New South Wales หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/photocard.html


ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

(นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ)
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

Source: ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
Link: http://thaisydney.idx.com.au/AnnounceNSWphotoCard.pdf

จากคุณ: ดอส [17 พ.ค. 52 - 02:57:45] Viewed : 832

Copyright © 2007-2009 AussieThai.com All Rights Reserved.
Aussie Thai Education and Consulting ABN: 31 544 565 281
Disclaimer Privacy
eXTReMe Tracker