หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สมาชิก | บริการ | เว็บบอร์ด | คอร์สเรียน | ประกาศห้องว่าง | ประกาศขายสินค้าและบริการ | เว็บเพื่อนบ้าน | หน่วยงานราชการ | คำถามพบบ่อย | ติดต่อเรา
 สมาชิก

  สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน

Username

Password

การเดินทาง-ท่องเที่ยว

passport หมดอายุ

ตอนนี้เรียนอยู่ที่ Gold Coast คับ passport จะหมดอายุปีหน้า (Feb 2009)ไม่ทราบว่าต้องไปต่ออายุ ที่ไหนคับ แล้วใช้เอกสารอะไรบ้าง
จากคุณ: นักเรียน [26 มี.ค. 51 - 18:07:15]

ความคิดเห็นที่ 1

เนื่องจากตอนนี้เป็น e-passport จะต้องทำด้วยตัวเองที่สถานทูตหรือสถานกงศุลไทยในออสเตรเลีย


อย่างไรก็ตาม เขามีให้ลงชื่อเพื่อขอให้สถานทูตจัด e passport สัญจร ตามหัวเมืองหลักต่างๆ ถ้าเมืองไหนลงชื่อครบ 100 คน เขาจะจัดให้ครับ เช่นบริสเบน เป็ต้น


สำหรับรายละเอียดของการขอทำพาสปอร์ตใหม่ สามารถดูได้ที่นี่ครับ

http://thaisydney.idx.com.au/Consular_services/Thai%20Passport.html


ทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport)
เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้นผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

สารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
1. สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา
3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาเป็นชาวต่างชาติ)

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา

ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
(ต้องมีหนังสือปกครองบุตร)

ผู้ที่ลามาศึกษาต่อ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

- ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

พระภิกษุ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
2. กรณีหญิงที่สมรสและประสงค์จะใช้นามสกุลสามี จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนก่อน
3. รายละเอียดในหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน) ของไทยเท่านั้น
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9241 2542-3 ต่อ 200 และ 206
จากคุณ: ดอส dos@aussiethai.com [26 มี.ค. 51 - 23:34:19]

ความคิดเห็นที่ 2

ต้องใช่เวลารอนานไหมคะ กว่า passport เล่มใหม่จะได้อะคะ?จากคุณ: chin chin_1990@hotmail.com [11 ม.ค. 53 - 16:36:26]

ความคิดเห็น:  
ชื่อ:   กรุณาใส่ชื่อด้วย (สมาชิกที่ login แล้ว ไม่ใส่ก็ได้)
อีเมล:   ถ้าใส่ไว้เวลาผมตอบผมจะส่งเมล์ไปบอก (แสดงอีเมลในกระทู้)
  ติ๊กที่นี่เพื่อยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อความดีแล้วและเป็นไปตามเงื่อนไขการตั้งกระทู้ทุกประการ
     
   
Copyright © 2007-2009 AussieThai.com All Rights Reserved.
Aussie Thai Education and Consulting ABN: 31 544 565 281
Disclaimer Privacy
eXTReMe Tracker